Kuro skyrius

Kuro bakai

   

Kuro žarnos

   

Kuro pompos

      
         

Kuro jungtys 1

   

Kuro jungtys 2

   

Sąvarža kuro žarnai

      

         
Kuro bako kamštis BIG JOE   TOHATSU-MERCURY 2,5-3,5 integruoto kuro bako dangtelis    Kuro filtrai